Astronomska društva organiziraju promatranja u slopu akcije Sat za planet Zemlju 24. ožujka 2018. u sljedećim mjestima:

 

Đakovo

Lokacija: Korzo (Ulica Ivana Pavla II)

Vrijeme: 20:30-21:30

Organizator: Astronomsko društvo "Orion" - Đakovo

 

Koprivnica

Lokacija: Bašća

Vrijeme: 20:30-21:30

Organizator: Astronomsko društvo Koprivnica

 

Mali Lošinj

Lokacija: Riva Lošinjskih kapetana

Vrijeme: 20:30-21:30

Organizator: Astronomsko društvo "Leo Brenner"

 

earth hour

 

Facebook @astronomskisavez