Upućujemo Vas da prilikom obavljanja svoje djelatnosti poštujete opće mjere prevencije da bi se na taj način smanjila mogućnost prijenosa virusa s jedne osobe na drugu.

Osobe koje imaju simptome respiratorne bolesti (kašalj, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, curenje nosa, kratak dah, glavobolja) ne trebaju taj dan doći, nego se trebaju javiti liječniku obiteljske medicine.

Higijena prostora. U poslovnih prostorima potrebno je održavati higijenu prostora kako je propisano sljedećim preporukama: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf. Posebnu pažnju kod čišćenja potrebno je obratiti na površine koje se često dodiruju kao što su ručke na vratima i prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na ulazu, tipke u dizalima i druge dodirne površine. Također, preporučeno je redovito prozračivanje prostorija u kojima borave zaposlenici i/ili klijenti.

Higijena ruku. Svi zaposlenici trebaju održavati higijenu ruku na način da ruke redovito peru toplom vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi i da ruke obrišu jednokratnim papirnatim ručnicima i da koriste dezinfekcijska sredstva za ruke kako je to propisano od strane proizvođača sredstva. Na ulazu i izlazu iz radnih prostorija potrebno je dezinficirati ruke zaposlenika, a također i klijenata ukoliko se radi o poslu koji uključuje kontakt s klijentima.

Održavanje fizičke distance. Cijelo vrijeme obavljanja posla preporučeno je održavati fizički razmak među osobama od najmanje 1,5 metar. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između polaznika također postoji razmak od 1,5 metra te definirati maksimalni broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici. Polaznicima prilikom prijave savjetovati da prilikom dolaska i u vremenu prije ulaska u ustanovu poštuju mjere fizičke udaljenosti.

Prilagoditi broj polaznika u grupi. Prilikom prijavljivanja polaznika ili organiziranja predavanja već postojećih grupa voditi računa da broj polaznika ne prelazi maksimalni broj sjedećih mjesta u učionici, odnosno prostorima za vježbanje koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti. Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Nakon predavanja očistiti učionicu i sanitarni čvor. Po obavljenom predavanju prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje), a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30 minuta).

Pojačana osobna higijena. Izbjegavati dodirivanje nosa, očiju, usta i lica rukama. U slučaju kašljanja ili kihanja prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je odmah potrebno baciti u koš za otpad s poklopcem i nakon toga provesti higijenu ruku.

 

Također vas upućujemo da se pridržavate sljedećih preporuka:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-sprje%C4%8Davanje-infekcije-u-prostorijama-svih-poslovnih-subjekata-koji-obavljaju-uslu%C5%BEne-djelatnosti.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-i-upute-o-broju-i-zadr%C5%BEavanju-ljudi-u-zatvorenim-prostorima-prema-njihovoj-kvadraturi-u-okviru-postupnog-ubla%C5%BEavanja-restrikcija.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka_za_rad_skola_stranih_jezika_i_dr-1.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_djelatnosti_djecjih_igraonica.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-spre%C4%8Davanje-infekcije-u-muzejskim-galerijskim-i-ostalim-izlo%C5%BEbenim-prostorima.pdf

 

Sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo mogu se naći na sljedećoj stranici: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

 

 hzjz

Facebook @astronomskisavez