vladis vujnovic06.10. (PETAK) – 19:00 sati - u dvorani crkve sv. Nikole.

Predavanje na temu: Kako Sunce i ljudi utiču na klimu 

Predavač: prof. dr. sc. Vladis Vujnović

Facebook @astronomskisavez