narodne novineNa 24. sjednici Sabora RH 30. rujna 2011. sa 90 glasova "za", 1 "protiv" i 4 "suzdržana" usvojen je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Ovaj Zakon predstavlja osnovni okvir za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, a očekuje se donošenje podzakonskih i provedbenih akata u slijedećih godinu dana. Biti će potrebno da cijela astronomska zajednica budno prati daljnji tijek donošenja pravilnika i provedbenih mjera, te da bude uključena u njihovo donošenje kako bi se noćno nebo sačuvalo za buduće generacije.

Tekst Zakona i detalje o raspravi u Saboru prilikom njegova donošenja možete pronaći klikom ovdje.

Facebook @astronomskisavez