Skupina eksperata za svjetlosno onečišćenje iz Njemačkog udruženja Licht und Natur e.V., Talijanskog udruženja CieloBuio i Slovenskog udruženja Dark-Sky Slovenia donijela je dokument pod nazivom Minimalni uvjeti za javnu nabavu ekološke javne rasvjete i prometne signalizacije u EU. Dokument je preveden na hrvatski jezik i možete ga preuzeti klikom ovdje.

 

lp experts coalition

Nakon poziva za imenovanje članova u radnu skupinu za izradu novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja u prosincu 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sazvalo je prvi sastanak radne skupine koji će se održati 01. veljače 2018. u prostorima Ministarstva. Hrvatski astronomski savez i Udruga za zaštitu noćnog neba - Naše nebo imenovali su svoje članove u radnu skupinu, a imenovanja su prihvaćena pa se nadamo da ćemo na ovaj način i direktnim sudjelovanjem u radnoj skupni moći pomoći kako bi se izradilo što bolje novo zakonsko rješenje.

 

Ministarstvo-zaštite-okoliša-i-energetike

mzoipMinistarstvo zaštite okoliša i prirode poziva na savjetovanje: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

 

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3697

 

Tema savjetovanja je: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

 

Opis savjetovanja: Problematika zaštite od svjetlosnog onečišćenja u zakonodavstvu Republike Hrvatske regulirana je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15 i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11). Hrvatski sabor donio je 2011. godine Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11) kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, načela te zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, kojim se utvrđuju mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i drugih osoba. Od donošenja Zakona i njegovog stupanja na snagu, prošlo je više od četiri godine. U međuvremenu su stupile na snagu mnoge izmjene i dopune u aktima na području zaštite okoliša i prirode, gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih područja, a koja su usko povezana sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Brojne promjene koje su nastupile iskazale su se u neujednačenosti istovrsnih pojmova u više zakonskih akata ili kao referenciranje na postojeće zakonodavstvo iz doba kad je Zakon donesen. Obzirom da ne postoji niti jedna Direktiva Europske unije koja propisuje zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, izmjene i dopune Zakona doprinijeti će unaprjeđenju zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja, čime će Hrvatska biti svrstana u vrh zemalja Europske unije koje imaju propisane mjere zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Krajnji cilj je navedenim izmjenama i dopunama Zakona je unaprijediti uređenje područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja, odrediti subjekte koji provode zaštitu, odrediti način utvrđivanja zahtijevanog svjetlotehničkog standarda, utvrditi mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u vezi s planiranjem gradnje, održavanjem i rekonstrukcijom sustava vanjske rasvjete.

 

Javno izlaganje održat će se u srijedu, 10. kolovoza 2016. godine s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, dvorana na III. katu.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2016.

naseneboU sklopu II. Susreta astronomskih društava Hrvatske u petak 18. rujna  2015. u Malom Lošinju održana je izborna skupština Našeg neba - udruge  za zaštitu noćnog neba. Na skupštini je izabrano staro/novo vodstvo:  Korado Korlević, prof. za predsjednika, Boris Štromar, dipl. ing. za  dopredsjednika i Dorian Božičević, mag. theol. za tajnika. Na skupštini  se raspravljalo o aktivnostima udruge po pitanju smanjenja svjetlosnog  onečišćenja u proteklom razdoblju te budućim aktivnostima.

Konstatirano  je da je trenutno najveći problem neprovođenje odredaba Zakona o zaštiti  svjetlosnog onečišćenja koji je donesen još 2011. godine i nedoneseni  podzakonski akti predviđeni tim zakonom. Radi neprovođenja zakona i  nepostojanja podzakonskih akata svjedoci smo vrlo lošeg postavljanja  rasvjete poglavito u okviru investicija u turističke objekte gdje se  često rasvjeta postavlja na potpuno neekološki način radi "estetike" i  "dizajna", a da ista u konačnici nije funkcionalna, ne služi povećanju  sigurnosti nego nepotrebno svijetli u nebo i prirodni okoliš čineći  štetu čitavom ekosustavu. Najžalosnije je što se danas najčešći primjeri  takvih loših i neekoloških projekata rasvjete nalaze u zaštićenim  park-šumama i neposrednoj blizini zaštićenih područja prirode uključenih  u ekološku mrežu.

Najvažniji zaključak skupštine je da će udruga u  suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom oformiti povjerenstvo za  izradu prijedloga podzakonskih akata na Zakon o zaštiti od svjetlosnog  onečišćenja budući da isti nisu doneseni, a da su zadnji prijedlozi  podzakonskih akata koje je izradila radna skupina Ministarstva zaštite  okoliša i prirode bili loši u smislu preslabe zaštite od svjetlosnog  onečišćenja, dozvoljavanja prevelike rasvijetljenosti te vrlo  kompliciranih procedura koje bi provedbu istih činile neprovedivom.  Treba istaknuti i činjenicu da kod izrade prijedloga podzakonskih akata u  radnu skupinu Ministarstva zaštite okoliša i prirode nije bio uključen  niti jedan predstavnik Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba i  Hrvatskog astronomskog saveza premda su s naše strane bili predloženi  članovi za radnu skupinu.

Facebook @astronomskisavez