Posao oko pravilnika vezano na Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji još nisu doneseni se napokon nastavlja nakon dulje stanke. Imenovana je nova radna skupina i nadamo se da će pravilnici biti doneseni do ljeta i da će Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. ujesen 2022. napokon biti u punoj primjeni.

 

22021 11 15 MINGOR radna skupina

Facebook @astronomskisavez