Nakon poziva za imenovanje članova u radnu skupinu za izradu novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja u prosincu 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sazvalo je prvi sastanak radne skupine koji će se održati 01. veljače 2018. u prostorima Ministarstva. Hrvatski astronomski savez i Udruga za zaštitu noćnog neba - Naše nebo imenovali su svoje članove u radnu skupinu, a imenovanja su prihvaćena pa se nadamo da ćemo na ovaj način i direktnim sudjelovanjem u radnoj skupni moći pomoći kako bi se izradilo što bolje novo zakonsko rješenje.

 

Ministarstvo-zaštite-okoliša-i-energetike

mzoipMinistarstvo zaštite okoliša i prirode poziva na savjetovanje: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

 

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=3697

 

Tema savjetovanja je: Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

 

Opis savjetovanja: Problematika zaštite od svjetlosnog onečišćenja u zakonodavstvu Republike Hrvatske regulirana je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15 i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11). Hrvatski sabor donio je 2011. godine Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11) kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, načela te zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, kojim se utvrđuju mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i drugih osoba. Od donošenja Zakona i njegovog stupanja na snagu, prošlo je više od četiri godine. U međuvremenu su stupile na snagu mnoge izmjene i dopune u aktima na području zaštite okoliša i prirode, gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih područja, a koja su usko povezana sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Brojne promjene koje su nastupile iskazale su se u neujednačenosti istovrsnih pojmova u više zakonskih akata ili kao referenciranje na postojeće zakonodavstvo iz doba kad je Zakon donesen. Obzirom da ne postoji niti jedna Direktiva Europske unije koja propisuje zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, izmjene i dopune Zakona doprinijeti će unaprjeđenju zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja, čime će Hrvatska biti svrstana u vrh zemalja Europske unije koje imaju propisane mjere zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Krajnji cilj je navedenim izmjenama i dopunama Zakona je unaprijediti uređenje područja zaštite od svjetlosnog onečišćenja, odrediti subjekte koji provode zaštitu, odrediti način utvrđivanja zahtijevanog svjetlotehničkog standarda, utvrditi mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u vezi s planiranjem gradnje, održavanjem i rekonstrukcijom sustava vanjske rasvjete.

 

Javno izlaganje održat će se u srijedu, 10. kolovoza 2016. godine s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, dvorana na III. katu.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 16.8.2016.

naseneboU sklopu II. Susreta astronomskih društava Hrvatske u petak 18. rujna  2015. u Malom Lošinju održana je izborna skupština Našeg neba - udruge  za zaštitu noćnog neba. Na skupštini je izabrano staro/novo vodstvo:  Korado Korlević, prof. za predsjednika, Boris Štromar, dipl. ing. za  dopredsjednika i Dorian Božičević, mag. theol. za tajnika. Na skupštini  se raspravljalo o aktivnostima udruge po pitanju smanjenja svjetlosnog  onečišćenja u proteklom razdoblju te budućim aktivnostima.

Konstatirano  je da je trenutno najveći problem neprovođenje odredaba Zakona o zaštiti  svjetlosnog onečišćenja koji je donesen još 2011. godine i nedoneseni  podzakonski akti predviđeni tim zakonom. Radi neprovođenja zakona i  nepostojanja podzakonskih akata svjedoci smo vrlo lošeg postavljanja  rasvjete poglavito u okviru investicija u turističke objekte gdje se  često rasvjeta postavlja na potpuno neekološki način radi "estetike" i  "dizajna", a da ista u konačnici nije funkcionalna, ne služi povećanju  sigurnosti nego nepotrebno svijetli u nebo i prirodni okoliš čineći  štetu čitavom ekosustavu. Najžalosnije je što se danas najčešći primjeri  takvih loših i neekoloških projekata rasvjete nalaze u zaštićenim  park-šumama i neposrednoj blizini zaštićenih područja prirode uključenih  u ekološku mrežu.

Najvažniji zaključak skupštine je da će udruga u  suradnji s Hrvatskim astronomskim savezom oformiti povjerenstvo za  izradu prijedloga podzakonskih akata na Zakon o zaštiti od svjetlosnog  onečišćenja budući da isti nisu doneseni, a da su zadnji prijedlozi  podzakonskih akata koje je izradila radna skupina Ministarstva zaštite  okoliša i prirode bili loši u smislu preslabe zaštite od svjetlosnog  onečišćenja, dozvoljavanja prevelike rasvijetljenosti te vrlo  kompliciranih procedura koje bi provedbu istih činile neprovedivom.  Treba istaknuti i činjenicu da kod izrade prijedloga podzakonskih akata u  radnu skupinu Ministarstva zaštite okoliša i prirode nije bio uključen  niti jedan predstavnik Našeg neba - udruge za zaštitu noćnog neba i  Hrvatskog astronomskog saveza premda su s naše strane bili predloženi  članovi za radnu skupinu.

2015 07 29 promatrnje Skira 4Obzirom da smo 29. srpnja 2015. zaprimili prijetnju tužbom od zajedničkog odvjetničkog ureda Srećko Obrovac, Sanja Rojnić i Ronald Kontešić iz Pule, a u ime njihove stranke gospodina Deana Skire, prenosimo tekst prijetnji tužbama s odgovorom tajnika našeg saveza Doriana Božičevića.

Poštovani,

            zaprimili smo vaš dopis ili bolje rečeno prijetnju i želimo vam odgovoriti slijedeće:

 • U vašem dopisu piše: „nakon objave više članaka na internetskim portalima, koji su objavljeni na Vašu inicijativu, a na način da se Deanu Skiri čini šteta, koja se ne odražava samo na njega osobno već i na njegovu tvrtku koja zapošljava 15 ljudi, obraćamo Vam se radi pojašnjenja činjenica i sprečavanja daljnje štete koja može ugroziti egzistenciju tvrtke, a time i petnaest obitelji.“
 • Može vas biti sram što na samom početku vašeg dopisa koristite radnike i njihove obitelji.  Pitam se da li ste radnike i njihove obitelji pitali za dozvolu da ih koristite kao topovsko meso u ovom slučaju. Moram vam reći da je vaš odvjetnički ured jedna vrlo nemoralna organizacija obzirom da koristi radnike i njihove obitelji kako bi se štitio jedan poslodavac, a poslodavac u današnje vrijeme ne bi trebao biti feudalac. Mogu vam još samo citirati encikliku pape Leona XIII. Rerum Novarum i nadati se da ćete shvatiti da se radnike ne smije koristiti na ovakav nemoralan način, a papa u enciklici kaže: „Što se tiče zaštite tjelesnih i izvanjskih dobara, najprije treba bijedne radnike spasiti od ovisnosti od pohlepnih ljudi koji se zlonamjerno i neumjereno služe osobama i stvarima za vlastitu korist.“.
 • U vašem dopisu piše: „Naime, krajnje je nekorektno klevetanje naše stranke po medijima te imputiranje uzrokovanja ekoloških katastrofa i slično, na način da se prezentiraju fotografije koje prikazuju djelovanje reflektora koji nisu sastavni dio projekta naše stranke, već se radi o privremenom i sigurnosnom osvjetljavanju gradilišta koje sa njim nema veze, da se izlazi s podacima i fotografijama koje ne predstavljaju stvarno stanje i konačno stanje jer je gradilište još otvoreno i rasvjeta nije ni približno okončana. Isto tako, očito je da su fotografije preeksponirane što ukazuje na zlonamjerno postupanje.“.
 • Mi ne klevećemo vašu stranku već upozoravamo na činjenično stanje. Ako je projektom vaše stranke predviđen veliki broj rasvjetnih tijela okrenutih da svijetle prema gore u krošnje borova i u nebo, onda je to tako i nikako drukčije i imamo puno pravo upozoravati na to. Uhvatili ste se jednog građevinskog reflektora koji se vidi na fotografijama, a istina je da kad se on ugasi i upali ostatak rasvjete koju je projektirala vaša stranka, situacija svjetlosnog onečišćenja u uvali Čikat i na cijelom otoku Lošinju će biti do sad neviđenih razmjera. Što se tiče ekspozicije fotografija, korištene su ekspozicije koje su normalne za snimanje noćnih krajolika sa zvjezdanim nebom što je sada u Čikatu nemoguće obzirom na rasvjetu koja je postavljena na neekološki način i tu nema nikakve zlonamjernosti. Zlonamjeran je vaš ured i vaša stranka jer nam silom želite oduzeti naše zvjezdano nebo i štetiti prirodnom okolišu otoka Lošinja. Mi naše nebo ne damo!
 • U vašem dopisu piše: „Želimo naglasiti da su u cijelosti u projektu poštivane odredbe Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja, da su upotrebljavana isključivo ekološka i energetski učinkovita rasvjetna tijela proizvedena s EU certifikatima, da ni jedna odredba Zakona nije prekršena, a u svezi usmjeravanja svjetlosnih snopova prema nebu, o čemu govore objavljeni članci. Valja napomenuti da nema usmjeravanja svjetlosnih snopova prema nebu, ima usmjeravanja svjetlosnih snopova male snage sa zasjenjenom led tehnologijom prema krošnjama stabala koja reflektiraju minimalno svjetlo u nebo, sigurno manje od 25%, a što je u skladu sa Zakonom. Osvijetljena stabla ne nalaze se u šumi odvojenoj od turističkog kompleksa, radi se o sastavnom dijelu turističkih objekata i šetnice za ljude koji dolaze uživati u prirodi i novim, uređenim objektima na Malom Lošinju.“.
 • Znamo da je primijenjena rasvjeta energetski vrlo učinkovita, ali je postavljena na način da će biti vrlo učinkovita i za ometanje noćnih životinja, migracija ptica i astronomske djelatnosti. Mi smo svjesni da je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja manjkav i da nisu doneseni podzakonski akti vezani za njegovu provedbu, ali intencija zakona je zaštita od svjetlosnog onečišćenja, a ne omogućavanje svjetlosnog onečišćenja. U Zakonu u članku 2. pod točkom 10. jasno piše da ekološki prihvatljiva svjetiljka ne smije ometati aktivnosti i zdravlje ljudi, utjecati na brojnost i životnu aktivnost divljih svojti u neposrednoj i daljoj okolini. Rasvjeta okrenuta prema krošnjama borova i nebu u neposrednoj blizini zaštićenih područja uključenih u ekološku mrežu NATURA200 i u zaštićenoj park-šumi upravo krši tu odredbu. Isto u članku 22. stavak 3. jasno piše: „Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, mirujućih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema površinama koje reflektiraju više od 25% intenziteta prema nebu.“. Rasvjetna tijela koja su u Čikatu okrenuta direktno prema gore i svijetle u krošnje borova i nebo krše i ovu odredbu Zakona.
 • U vašem dopisu piše: „Osim toga, nije predviđeno da krošnje budu osvijetljene cijelu noć, a zimi uopće neće biti osvijetljene. Investitor je uložio znatna sredstva u sustav upravljanja rasvjetom, upravo radi reguliranja vremena djelovanja rasvjete i gašenja iste u točno određeno vrijeme. Sustav dekorativne rasvjete hortikulture u potpunosti je odvojen od sustava sigurnosne javne rasvjete koji će biti programiran da funkcionira u točno ograničenim vremenskim periodima zavisno od doba noći ili o sezoni kad će biti potpuno deaktiviran.“
 • Pozdravljamo što se prilikom projektiranja vodilo računa o poštivanju načela optimizacije koje propisuje zakon, ali smatramo da ni u kojem slučaju rasvjetna tijela ne smiju svijetliti iznad razine horizontale, a pogotovo direktno prema gore u krošnje borova i nebo pa iako to bilo vremenski ograničeno. Rasvjeta koja tuče u krošnje borova i nebo nije prihvatljiva.
 • U vašem dopisu piše: „Projekt rasvjete hotela Bellevue bio je nominiran za prestižnu nagradu LAD u Londonu gdje se vodi računa o svim elementima, pa i o ekološkom aspektu, a Vi govorite o ekološkoj katastrofi!“.
 • Nama ta nominacija za nagradu ništa ne znači, značilo bi nam nešto da ste nominirani za nagradu Greenpeacea ili International Dark Sky Association. Mi govorimo o ekološkoj katastrofi jer ako se nastavi s ovim načinom postavljanja rasvjete, upravo će se to dogoditi. Mi želimo spriječiti ekološku katastrofu.
 • U vašem dopisu piše: „Očito je da ste medije informirali paušalno, bez ikakvih prethodnih informacija, da ste postupili zlonamjerno i time našoj stranci povrijedili ugled i čast, te njemu osobno i njegovoj tvrtci zasigurno nanijeli štetu.“.
 • Mi se ne ponašamo zlonamjerno već to vaša stranka i vi činite. Grijeh vaše stranke je utoliko veći što je stručnjak u području u kojem radi i što svjesno čini to što čini. Svaka šteta koja dolazi iz djelovanja vaše stranke je njegova osobna odgovornost, a na nama je da upozoravamo na moguće posljedice i to ćemo i dalje činiti. Da vaša stranka projektira rasvjetu drugačije svega ovoga ne bi bilo.
 • U vašem dopisu piše: „Molimo Vas da prestanete objavljivati bilo kakve neutemeljene i zlonamjerne članke o rasvjeti u uvali Čikat, da se sa portala odmah maknu dosad objavljeni članci, fotografije i komentari jer će u protivnom naša stranka biti prisiljena zatražiti sudsku zaštitu u kaznenom postupku i postupku radi naknade štete.“.
 • Molim da vašoj stranci prenesete da mi nismo došli njemu svijetliti u kuću nego je on nama došao svijetliti u našu. Ovo što vi činite je direktan napad na slobodu govora i mišljenja. Astronomija na otoku Lošinju ima višestoljetnu povijest od pokretanja prvog pomorskog tečaja 1780. godine, osnivanja Pomorske škole i nastave astronomske navigacije, prve civilne, privatne i amaterske zvjezdarnice na teritoriju RH – Zvjezdarnice „Manora“ koju je od 1893./1894. do 1909. osnovao i vodio Leo Brenner (Spiridion Gopčević), pa sve do današnjeg vremena u kojem na otoku Lošinju svoja sjedišta imaju Astronomsko društvo „Leo Brenner“, Naše nebo – udruga za zaštitu noćnog neba i Hrvatski astronomski savez. Vaša stranka ugrožava našu djelatnost i mi nećemo prestati upozoravati na to! Mi naše zvjezdano nebo i prirodnu tamu noći ne damo! Molimo da uklonite sva rasvjetna tijela koja svijetle u krošnje borova i u nebo te prestanete postavljati rasvjetu na način da ista svijetli u nebo i prirodni okoliš. Mi na Lošinju takvu rasvjetu ne želimo!

U Malom Lošinju, 30. srpnja 2015.

                                               Mnogo vedrih noći,

Predsjednik Astronomskog društva „Leo Brenner“,

tajnik Našeg neba – udruge za zaštitu noćnog neba

i Hrvatskog astronomskog saveza:

Dorian Božičević, mag. theol.

Facebook @astronomskisavez