Astronomsko društvo
Adresa:
Astronomsko društvo "Kumova slama" - Daruvar
Petra Preradovića 79
Daruvar
HR-43500
Hrvatska / Croatia
Mobitel:
+385 98 240 214
Send an Email
(opcionalno)
Razne informacije:

Predsjednik: Davor Rohlik

 

Tajnik: Antun Boroš